Integritetspolicy

Integritetspolicy

Den ansvarige för dina personuppgifter

Vi är Goodztar AB. Vår webbadress är: https://www.goodztar.com. Vi ansvarar för dina personuppgifter som vi behöver för att kunna fullgöra vårt åtagande vi har med dig. För frågor angående dina personuppgifter och för eventuellt utövande av dina rättigheter som är föreskrivna av EU, vänligen skicka en fråga eller begäran till info@goodztar.com.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

För att administrera ditt köp

För att fullgöra vår del av avtalet gällande ditt köp kommer vi att behandla betalningen, skicka order- och leveransbekräftelser och naturligtvis leverera dina produkter. 

Vi måste behandla följande personuppgifter

Namn, kontaktuppgifter (postadress, e-postadress och telefonnummer), orderinformation och betalningsinformation.

Lagringsperiod

Uppgifterna används i tolv månader efter leverans av din produkt och förlängs med samma tidsperiod om du gör ett nytt köp innan periodens slut. 

Att skicka marknadsföring via e-post och sms

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att skicka marknadsföring och nyhetsbrev med erbjudanden och information via e-post och textmeddelanden eller när vi skickar personlig och anpassad marknadsföring eller när vi skickar information om kundvagnen som du lämnade innan du slutförde köpet.

Vi måste behandla följande personuppgifter

Namn, e-postadress och telefonnummer

Lagringsperiod

Uppgifterna används i tolv månader såvida du inte har anmält dig för ett nyhetsbrev eller annan löpande information eller marknadsföringsmaterial som kommer att fortsätta skickas till dig tills du avslutar prenumerationen på det.

Att göra marknadsföring i digitala kanaler

Vi kommer att behandla dina personuppgifter när vi gör marknadsföring i digitala kanaler, sociala medier och tredje parts webbsidor inklusive delning av data med dessa parter.

Vi måste behandla följande personuppgifter

Email address, IP address and Cookies

Lagringsperiod

Uppgifterna används i tolv månader såvida du inte har anmält dig för ett nyhetsbrev eller annan löpande information eller marknadsföringsmaterial som kommer att fortsätta skickas till dig tills du avslutar prenumerationen på det.

För att hantera annulleringar, produktreturer, reklamationer och andra anspråk

Vi behandlar dina personuppgifter när vi hanterar alla avbokningar, anspråk eller returer.

Vi måste behandla följande personuppgifter

Namn, kontaktinformation (postadress, e-postadress och telefonnummer) och information från tidigare kommunikation och beställningar.

Lagringsperiod

Dina personuppgifter behandlas från det att begäran har lämnats tills ärendet stängs.

Att administrera kundsupportfrågor

Vi kommer att behandla dina personuppgifter och använda dem för att hantera ditt ärende. 

Vi måste behandla följande personuppgifter

Namn, e-postadress, telefonnummer och ytterligare information som beställningsnummer etc. som du anger och hänvisar till i ärendet.

Lagringsperiod

Uppgifterna lagras i sex månader efter det att ärendet har slutförts.

För att följa redovisningsregler

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna följa redovisningsregler.

Vi måste behandla följande personuppgifter

Namn, postadress, e-postadress, betalningshistorik och transaktioner

Lagringsperiod

Uppgifterna behandlas i sju till åtta år i enlighet med redovisningslagen.

För att underlätta en smidig upplevelse på vår webbplats

Vi behandlar dina personuppgifter och sparar cookies när du besöker vår webbplats. Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, e-postadress och webbplats i cookies. Detta är för din bekvämlighet så att du inte behöver fylla i alla dina uppgifter varje gång.

Vi måste behandla följande personuppgifter

Namn, e-postadress och adress

Lagringsperiod

Uppgifterna behandlas i tolv månader.

Delning av personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas av Goodztar och kan också delas till andra parter för att täcka följande:

  • Vi delar dina personuppgifter med leverantören som tillhandahåller den betalningslösning som vi använder. 
  • Vi delar dina personuppgifter med IT-systemleverantörer för att ha en funktionell e-handelsverksamhet.
  • Vi delar dina personuppgifter med transportörer för att kunna leverera dina varor till dig.
  • Vi delar dina personuppgifter med externa partners som hjälper oss att hantera vår marknadsföring via digitala kanaler.

Notera att när vi delar uppgifterna med till exempel en betalningsleverantör, så är betalningsleverantören ägaren av dina personuppgifter. I andra fall kan dock partners tillhandahålla tjänster till Goodztar som till exempel en IT-supportleverantör. I detta fall kommer Goodztar fortfarande att vara dataansvarig.

Överföringar av dina personuppgifter utanför EU / EES

Om en tredjepartsleverantör är belägen utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EEA, kommer vi alltid att se till att överföringen av personuppgifter sker enligt användningen av standardklausuler för dataskydd som antagits eller godkänts av Europeiska kommissionen då myndigheterna ej utgår från att det mottagande land har adekvat dataskyddslagar eller med företag som är Privacy Shield-certifierade.

Vilka rättigheter du har över dina personuppgifter.

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR) har du ett antal rättigheter gällande dina personuppgifter:

Dina rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR): Hur vi säkerställer dina rättigheter:
1. Rätt till information Vi kommer alltid att göra vårt bästa för att vara tydliga med dig vilken information vi har lagrat om dig och varför vi lagrar den. Du har alltid rätt att få information om hur vi samlar in och hur vi använder dina personuppgifter.
2. Rätt till registerutdrag Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter genom att begära en kopia/registerutdrag av den information som vi har om dig.
3. Rätt till rättelse Du har rätt att korrigera felaktiga eller ofullständiga uppgifter som vi har om dig.
4. Rätt till radering (” rätten att bli bortglömd”) Du kommer att ha “rätten att bli bortglömd “ som denna rättighet också kallas. Om inga juridiska skäl hindrar oss att göra så kan du därför be oss att radera all information vi har om dig.
5. Rätt till begränsning av behandling I vissa fall har du rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas.
6. Dataportabilitet Du har rätt att begära en överföring av dina personuppgifter eller delar av dem till en annan organisation.
7. Rätt att göra invändningar Du har rätt att invända mot vissa typer av behandlingar av dina personuppgifter. Ett exempel kan vara att avsluta prenumerationen på ett nyhetsbrev.
8. Rätt att återkalla samtycke Du har rätt att när som helst dra tillbaka ett tidigare gett samtycke till oss för behandling av dina uppgifter.
9. Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet Om du upptäcker att vi inte har svarat korrekt på din begäran om att utöva de angivna rättigheterna ovan har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Goodztars tillsynsmyndighet är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du hittar deras kontaktinformation här:

Om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen meddela oss genom att skicka din fråga eller förfrågan till info@goodztar.com